Kanabinoidy – Wiki

Kanabinoidy jsou látky nacházející se v rostlinách konopí (Cannabis). V současné chvíli existuje přes 120 druhů látek spadající do skupiny kanabinoidů. K nejznámějším patří THC, CBD a CBG. Kanabinoidy se rozřazují do tří skupiny: fytokanabinoidy (produkované rostlinami), endokanabinoidy (produkované v těle), syntetické kanabinoidy (uměle vytvořené). Každá látka vykazuje specifické účinky. Kanabinoidy například tiší bolest, zlepšují kvalitu spánku, zklidňují zánětlivé stavy, působí antidepresivním a anxiolytickým účinkem. Kanabinoidy mohou zapříčinit i negativní stavy, jako jsou výkyvy nálad, tachykardie, zvýšená chuť k jídlu, neschopnost soustředění, halucinace, paranoia. Při odvykacím stavu se mohou vyskytnout deprese, nervozita, podrážděnost a neklid.

Volný výskyt: Vyskytuje se v teplých oblastech, zejména v jižní Evropě či střední Asii.

Hlavní účinky: Kanabinoidy tiší bolest a zánětlivé stavy, působí antidepresivně a anxiolyticky.

Marihuana setá (Cannabis sativa) je jedna z nejstarších kultivovaných rostlin, která je pěstována již několik tisíc let převážně v Asii. Tato víceúčelová plodina se využívá…

Přejít na článek